Faciliteter

Tvättstuga

Tvättstugan finns på Starrängsringen 43 och är utrustad med 2 uppsättningar enligt nedan:

  • 2 tvättmaskiner
  • 1 torktumlare
  • 1 torkskåp

1 st. grovtvättmaskin och torkskåp finns också, vilket delas mellan de 2 uppsättningarna.

Tvättider bokas antingen via nätet på http://rco.sakerhetsintegrering.se/ekern/Webbokning/ eller via appen "Vision Mobile".

Tvättpassen är som följer:

  • kl.   7-10
  • kl. 10-13
  • kl. 13-17
  • kl. 17-21​

Vid fel på tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel. Vänligen felanmäl till styrelsen snarast möjligt, förslagsvis mejla till: info@brfekern.se

 

Taggar och armband 

Nya taggar och armband kan beställas mot självkostnadspriset 200 kr styck. Beställning görs till urban.berlinde@brfekern.se

 

Sophantering

Endast hushållsopor i väl ihopknutna plastpåsar får slängas i sopnedkasten som finns i varje trapphus.

Grovsopor samt övrigt avfall, så som: glas, metall, papp, inkl pizza- och take-away-kartonger, papper och plast, hänvisas till Stockholms Stads återvinningsstationer eller återvinningscentraler.

Se länk för information om sophandtering. Stockholms Stad har även upphämtning av grovsopor, elavfall etc. på vissa platser i närheten.

Närmaste återvinningstationer är:

- Erik Dahlbergsgatan 43

- Östermalmsgatan 88

Närmaste Återvinningscentral/Återbruk:

- Roslagstulls Återbruk, Vanadisberget: Länk

Några gånger per år, i samband med föreningens gemensamma städdagar, finns container att slänga större grovsopor i.