Aktuellt

Förändring av regelverk kring bokning av föreningslokal

Efter synpunkter från medlemmar har Styrelsen beslutat att öka antalet möjliga aktiva bokningar av föreniningslokalen, från tre till fem dygn. ​Om problem med bokning av lokal uppstår uppskattar vi om felanmälan skickas till it@brfekern.semed detaljerad information kring felet. 

Försening av inpasseringsarmband

Inpassseringsarmbanden är försenade hos leverantören Assa och kommer att distribueras till de boende först i mitten av januari. Vi beklagar förseningen. 

Nytt passersystem

1 november 2016 inför vi ett nytt passersystem och system för att boka tvätttider och för att boka vår lokal/övernattningslägenhet. Nuvarande portkod fungerar fram t o m 31 oktober och även befintliga nycklar. Information kommer att delas ut i brevlådorna, vänligen läs denna noggrannt. Alla infomation kommer även att återfinnas under Dokument på föreningens hemsida (se Övriga blanketter).