Aktuellt

Årstämman

Årets stämma gick av stapeln som planerat och styrelsen vill tacka för förståelsen och för att så många valde att poströsta. Vad gäller motionerna röstade stämman ner förslaget kring kameraövervakning i portarna samt uppdrog styrelsen att utreda frågan om automatiska dörröppnare.

Inga nya ledamöter röstades in i styrelsen. Guillaume Thessén och Anders Fondberg lämnar styrelsen, vi vill alla tacka båda för sina insatser! Guillaume har varit drivande i bergvärmeprojektet samt solcellerna och Anders har med sin klokhet och kunskap om föreningen varit en klippa. Tack!

Cykelförråd

Föreningens cykelförråd är fortsatt svåra att utnyttja på ett effektivt sätt pga mängden cyklar. Föreningen har satt upp hyllplan på väggarna för att kunna få bort pulkur och liknande från golvet. Trots det behöver vi göra ännu en rensning bland cyklar som ej använts. Detta kommer att göras under våren. Vi är mycket tacksamma om alla medlemmar med äldre cyklar som ej används kan flytta dessa till cykelställen utomhus alternativt hitta annan förvaring. Syftet med cykelförråden är ju inte huvudsakligen långtidsförvaring utan att dagligen kunna parkera sin cykel.

Årstämma 2019

Årsmötet kommer att hållas i enlighet med tidigare kallelse; torsdagen den 28 maj kl 18.30, på gräsmattan utanför Löjtnantsgatan 12-14. Pga av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att följa råden från bla Fastighetsägarna genom att hålla en minimal stämma utan presentationer och istället möjliggöra poströstning. Detta för att vi ska kunna hålla en stämma i enlighet med lagstiftning utan att behöva träffas fysiskt. Ett material kommer att lämnas ut i era brevlådor  veckan innan stämman med mer information.

Årsstämma 2018

Ikväll hölls ännu en mycket trevlig Årsstämma i föreningen. Alltid lika trevligt att få presentera och diskutera året tillsammans med alla medlemmar. Kul att se att så många medlemmar på plats. Under mötet valdes Caroline Magnusson och Lars Åkesson in som nya ledamöter och Lars Falk in som ny suppleant. Kristoffer Wijk, Maja Svantesson och Daniel Önefäldt lämnar styrelsen för denna gång. Stort tack för er insats!

Tack till valberedningen, Johan Lidman och Kerstin Wijk! Till ny valberedning valdes Kerstin Wijk och Lennart Sandström.

Årsredovisning 2018

Nu finns Brf Ekerns Årsredovisning 2018 tillgänglig under Dokument.

Årsstämma

Den 27 maj kl 18.00 på Seniorgården (Bo Bergmans gata 4) äger årets Årstämma rum. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa medlemmar, göra er röst hörd samt få en uppdatering av allt som händer i föreningen. Anmälningsblanketter kommer att delas ut i brevlådorna inom kort. Som vanligt kommer mat att serveras i samband med stämman. Motioner skall läggas i föreningens brevlåda senast den 10 april, en mall finns under "Dokument" på hemsidan.

Ny förvaltare

Inför årsskiftet 2018/19 beslutade Styrelsen att göra en ny upphandling av teknisk fövaltare av föreningen. Med utgångspunkt från den upphandling som gjordes 2017 inför 2018 föll valet på Nordstaden, www.nordstaden.se. Kontaktuppgifter till Nordstaden återfinns under kontaktuppgifter på hemsidan. 

Cykelförråd

Den 3:e september kommer föreningen påbörja arbetet med installation av bergvärme. Alla cyklar i förrådet bredvid garaget behöver flyttas snarast, exempelvis till de två övriga cykelförråden. De cyklar som ej har flyttats kommer styrelsen flytta till de övriga förråden. 

Senare i höst planeras en större utrensning av kvarmglömda cyklar för att skapa plats i förråden. Mer information kommer att komma i nästkommande Ekernblad.

Årsmöte 2018

Tack för ett trevligt och givande Årsmöte! Det är glädjande att se att intresset och engagemanget hos föreningens medlemmar är fortsatt stort. Under mötet valdes Guillaume Thessén, Ann-Marie Löf samt Joachim Jürgenthal in i styrelsen, samtidigt lämnar Carolina Larsson, Rachid Moummi och Bengt Ohlsson styrelsen. Vi vill tacka Johan och Lars i Valberedningen för er insats. Vi vill också skicka ett varmt tack till Rachid, Carolina och Bengt för era insatser i styrelsen!

Kontaktuppgifter till den nya styrelsen återfinns under kontakter på hemsidan.

Städdag & container

Stort tack till alla medlemmar som deltog i vårens städdag! Vi har idag en välfungerande löpande skötsel av vår gård vilket gjorde att vi även detta år kunde lägga mer tid på gemensam grillning samt socialiserande istället för städning. 

Målning av trappuppgångarna & lokalbokning

Den 14 november påbörjas äntligen målningen av trappuppgångarna. Varje uppgång kommer att ta ca 2 veckor. Under hela perioden kommer föreningslokalen vara upptagen på vardagar mellan 08.30-15-00. Frågor har ställt kring målning av insidan av medlemmarnas dörrar. Projektet kommer endast att innefatta målning av utsidan av dörrarna, vill ni måla insidan också får varje medlem administrera detta själva genom egen direktkontakt med målarfirman Måla Mera på plats alternativt annan firma. Styrelsen har ej upphandlat ett fast pris och har ej möjlighet att synkronisera detta arbete.

Förberedelse inbrott garage

Sista tiden har garaget återigen haft nattliga besök. Vid skrivande stund har inga stölder rapporterats, dock är det tydligt att förberelse till inbrott skett. Dörrar har ställts upp och övervakningskameror stulits. Vi ber alla att vara uppmärksamma på omgivningen och i synnerhet säkra att alla dörrar låses efter er när ni lämnar garaget. Det vanliga tillvägagånggsättet är att en liten pappersbit sätts i låset så dörren ej låses.

Varmvatten

Ett antal medlemmar har haft problem med att det dröjer innan varmvattnet kommer i kranen. Om ni har upplevt problem med detta, vänligen skicka ett mail till info@brfekern.se

Provmålning av trappuppgångarna

Som tidigare informerats om har föreningen beslutat att måla om trappuppgångarna. Provmålning sker nu av Löjtnantsgatan 14 och under denna process ska vi tillsammans med vår arkitekt hitta rätt i färgsättningen. När beslut fattats kring färgsättning och andra detaljer är planen att målning av trappuppgångarna påbörjas relativt omgående för att sedan avslutas under de första månaderna av 2018.

Nya bokningsregler för tvättstugan

I samband med att det nya bokningssystemet i tvättsugan implementerades valde Styrelsen efter en uppstartsperiod att öppna upp tvättstugan för alla boende dygnet runt. Dock har det inkommit klagomål från medlemmar att det tvättas på andras bokningar. Pga detta kommer det vid årsskiftet införas nya regler för tillträde till tvättstugan. Den som bokat en tid kommer att få tillträde till tvättstugan från sin starttid till 60 minuter efter sin tid. Dvs har man bokat 13.00-17.00 kommer taggen ge tillträde mellan 13.00-18.00.

Augustifest

Den 26:e augusti är det återigen dags för den årliga Augustifesten, detta år arrangerat av Brf Starrbäcken 2. Augstifesten är en mycket populär tillställning för alla boende i vårt område och för er som aldrig varit på plats rekommenderar vi verkligen att komma förbi och avnjuta sommarkvällen med alla grannar. För tider och detaljer, se inbjudningslappar i portarna. 

Årstämma 2017

Tack alla medlemmar som kom på BRF Ekerns årstämma. Som vanligt var det ett mycket trevligt möte där Styrelsen bland annat presenterade bokslutet för 2016, teknikarbetet under 2016 samt budgeten för 2017. En ny Styrelse valdes till kommande år och därför riktas ett stort tack till avgående styrelsemedlemmar Rickard Kjellman samt Ingemar Dahlgren för deras gedigna insats under åren. Vi välkomnar också Maja Svantesson och Daniel Önefäldt till den nya styrelsen. 

Renovering av lägenhet

Regelverk samt blankett avseende renovering av lägenhet i Brf Ekern återfinns under dokument/övriga blanketter på föreningens hemsida. Inför en renovering skall blankett skickas till föreningens förvaltare Valvet för tekniskt godkännande för att sedan slutligen godkännas av styrelsen under nästkommande möte. 

Nya utemöbler

Styrelsen har beslutat att rusta upp våra fina uteplatser genom inköp av nya utemöbler. Möblerna kommer att byggas på plats med start under påskveckan. Vi hoppas att alla medlemmar kommer att uppskatta och utnyttja de nya uteplatserna (utanför Löjtnantsgatan 10, 12-14 och 16) nu när våren äntligen är här. 

Förändring av regelverk kring bokning av föreningslokal

Efter synpunkter från medlemmar har Styrelsen beslutat att öka antalet möjliga aktiva bokningar av föreniningslokalen, från tre till fem dygn. ​Om problem med bokning av lokal uppstår uppskattar vi om felanmälan skickas till it@brfekern.semed detaljerad information kring felet.